پرسمان موبایل
44 بازدید
محل ارائه: نهاد نمایندگی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت همکاری - مدیر محتوا
زبان : فارسی
بیش از 3800پرسش وپاسخ دانشجویی به صورت نرم افزار موبایل ( پرسمان همراه ) در مسایل علوم قرآنی - کلامی - احکام - سیاسی - فرهنگی و......