حماسه دهم
50 بازدید
ناشر: نشر معارف - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگ
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
تلخی ها وشیرینی های انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران